ERIKA

Modelis

Erikai gimtieji namai - Vilniaus kraštas, ji ten augo, o dabar studijuoja ir kuria savo ateitį, besimokydama dviejose mokymo įstaigose, ugdydama savo kūrybinius gebėjimus reklamos ir vaizdo įrašų kūrimo srityse.

Močiutė, mama, Erika, jos sesuo bei sesers dukrytė - tai keturios kartos kurčiųjų. Merginos šeima kalba gestų kalba, kurią Erika apibūdina kaip labai spalvotą ir išraiškingą bei pabrėžia, kad gestų kalba nėra vien tik gestikuliacija, ji turi savo abėcėlę, o kiekvienas gestas - savo reikšmę.

Kūrybiniu polėkiu alsuojantį kasdienį gyvenimą Erika sieja su kūryba įvairiose srityse bei gestų kalba. Ji drąsiai įsilieja į girdinčiųjų pasaulį ir svajoja ,,apgyvendinti” kurčiuosius ir girdinčiuosius vienoje planetoje, kad būtų kuo mažiau atskirties pasaulyje. Savo pavyzdžiu Erika įkvepia daugelį siekti savo svajonės.

HERO TALENTS Agency
Lietuva

+37069328619
EMA@HEROTALENTS.AGENCY