Esame pirmoji Lietuvoje unikalių modelių ir pranešėjų agentūra - teikiame edukacines, motyvacines istorijas ir modelių turinčių negalią ar kitus kūno ypatumus, paslaugas, renginių ir reklamos agentūroms.
Daugiau nei aštuonerių metų patirtis veikiant negalią turinčių žmonių įtraukties klausimais, mums leido suprasti, kad žmonės turintys ypatumų nėra pakankamai atstovaujami reklamoje, renginiuose ir medijoje.  
Mūsų asmeninė patirtis, ryšiai ir profesionalumas padeda klientams stiprinti ryšius su visuomene įtraukties ir įvairovės aspektu, kurti socialiai atsakingą kultūrą.

Ema Navickienė

Agentūros įkūrėja, vadovė

Mūsų draugai!